•  

    Dyrektor mgr Marek Sobczak

    marek.sobczak@zsp1jarocin.edu.pl

     

     

    Wicedyrektor mgr Robert Strzelecki

     r.strzelecki@zsp1jarocin.edu.pl

     

     

    Wicedyrektor mgr Roman Nowicki 

    roman.nowicki@zsp1jarocin.edu.pl 

     

     

    Kierownik szkolenia praktycznego 

    mgr inż. Sławomir Nowaczyk 

    s.nowaczyk@zsp1jarocin.edu.pl