• Technikum nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich
    w Jarocinie

    • Technik rachunkowości
    • Technik mechatronik
    • Technik budownictwa
    • Technik informatyk
    • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
    • Technik żywienia i usług gastronomicznych z innowacją „dietetyka”

     

     

    Nazwa: TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 

    Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka

    Języki obce: język angielski, język niemiecki

    Absolwent kierunku technik ekonomista może być zatrudniony we wszystkich podmiotach gospodarczych bez względu na ich formę organizacyjną czy własnościową; w bankach, ubezpieczeniach społecznych, biurach rachunkowych, urzędach skarbowych, firmach zajmujących się obrotem nieruchomościami, firmach konsultingowych. Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi prowadzenie własnej działalności. Technik ekonomista zajmuje stanowiska w małych podmiotach gospodarczych oraz w firmach i instytucjach, w których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości.

     

     

    Nazwa: TECHNIK MECHATRONIK 

    Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka

    Języki obce: język angielski, język niemiecki

    Absolwent po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik będzie przygotowany do rozpoczęcia kształcenia na poziomie politechnicznym na wydziałach, które kształcą inżynierów mechatroników, mechaników, elektryków, elektroników, informatyków i automatyków.

     Technik mechatronik może znaleźć zatrudnienie:

    1. W dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym
     i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym (np. branża Automotive, AGD, obrabiarek CNC itp.), w charakterze pracownika produkcyjnego, pracownika działu utrzymania ruchu, działu remontowego, pracownika niższego szczebla dozoru oraz pracownika – asystenta projektanta i konstruktora.
    2. W małych firmach, w których pracownik spełnia szereg funkcji i zadań od produkcji do utrzymania ruchu.
    3. Może prowadzić własną działalność gospodarczą (np. usługową) w zakresie napraw i konserwacji urządzeń, które można potocznie nazwać mechatronicznymi.

     

     

    Nazwa: TECHNIK BUDOWNICTWA 

    Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka

    Języki obce: język angielski, język niemiecki

    Technik budownictwa może wykonywać i nadzorować
    organizację zadań zawodowych związanych z: budową domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów przemysłowych
    i użyteczności publicznej; budową budowli inżynierskich, kosztorysowaniem robót budowlanych, utrzymaniem obiektów budowlanych; wytwarzaniem materiałów i elementów budowlanych; zarządzaniem budynkami. Technik budownictwa może także pracować
    w biurach projektów jako asystent projektanta, a po nabyciu odpowiedniego stażu pracy uzyskać uprawnienia budowlane
    w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jak również prowadzić własną firmę budowlaną.

     

     

    Nazwa: TECHNIK INFORMATYK 

    Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka

    Języki obce: język angielski, język niemiecki (tylko  w zakresie podstawowym)

    Informatyka jest jedną z najszybciej rozwijających się branż na rynku pracy. Osoba z tytułem technik informatyk może znaleźć zatrudnienie w takich miejscach jak: instytucje zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego, firmy sprzedające sprzęt komputerowy, firmy instalujące oprogramowanie i sieci komputerowe, punkty serwisowe sprzętu komputerowego, studia graficzne i dźwiękowe oraz wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa i instytucje korzystające z komputerów.

     

     

    Nazwa: TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ 

    Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka

    Języki obce: język angielski, język niemiecki (tylko  w zakresie podstawowym)


    Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej ma duże możliwości podjęcia pracy. Jest on potrzebny w każdej niemal agencji reklamowej, pracowniach DTP, drukarniach cyfrowych (ale i klasycznych) oraz firmach wydawniczych, studiach graficznych, firmach zajmujących się obsługą marketingową innych przedsiębiorstw, instytucjach badawczych przy dokumentacji badań, własnej firmie świadczącej usługi z zakresu grafiki komputerowej. Od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd ulotek, prospektów, gazet, czasopism kolorowych oraz książek.

     

    Nazwa: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH Z INNOWACJĄ "DIETETYK" 

    Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: biologia

    Języki obce: język angielski, język niemiecki 

    Absolwent jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów.
    Posiada te same umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza. Ponadto wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem i ocenianiem żywienia, organizowaniem i wykonywaniem usług. Posługuje się nowoczesnymi technologiami i urządzeniami, które ułatwiają realizację zadań zawodowych. Planuje i ocenia jadłospisy. Oblicza wartość odżywczą i energetyczną posiłków. Układa menu codzienne i okolicznościowe. Korzysta z programów komputerowych, które ułatwiają planowanie i rozliczanie działalności zakładu.
    Przedstawia ofertę  usług gastronomicznych. Jest otwarty na nowości i kreatywny w działaniu, poprzez nowoczesne dekoracje potraw, aranżację stołów i sal konsumpcyjnych.