• Liceum Ogólnokształcące nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich

    w Jarocinie

    Profile w liceum:

    • humanistyczny
    • politechniczny
    • ekonomiczno - turystyczny

     

     

    Nazwa: PROFIL UNIWERSYTECKI.

    Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język polski, wiedza o społeczeństwie, język angielski.

    Języki obce: język angielski w zakresie rozszerzonym, język niemiecki.

    Nauka w klasie o profilu uniwersyteckim to oferta dla uczniów zainteresowanych przedmiotami humanistycznymi, społecznymi  i językami obcymi.
    Absolwent tego kierunku zdobywa umiejętności, które pozwolą mu studiować prawo, psychologię, socjologię, stosunki międzynarodowe, administrację, filologię i wiele innych kierunków uniwersyteckich. 

     

     

    Nazwa: PROFIL POLITECHNICZNY. 

    Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, biologia i chemia lub  geografia
    i fizyka.

    Języki obce: Język niemiecki (tylko  w zakresie podstawowym)

    Nauka w klasie o profilu politechnicznym stwarza możliwość podjęcia po ukończeniu szkoły studiów na kierunkach związanych z naukami ścisłymi i przyrodniczymi. 
    Część zajęć z przedmiotów rozszerzonych odbywa się w małych grupach, co w dużym stopniu sprzyja indywidualizacji procesu nauczania oraz pozwala realizować ciekawe doświadczenia
    i projekty edukacyjne. 


                                Nazwa: PROFIL EKONOMICZNO - TURYSTYCZNY   

    Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka i geografia. 

    Języki obce: Język angielski i niemiecki w zakresie rozszerzonym.

    Profil ekonomiczno-turystyczny pomyślany jest dla uczniów, którzy będą chcieli kontynuować naukę w szkołach policealnych na kierunkach związanych z turystyką bądź podjąć studia magisterskie również z tym kierunkiem związane. Taki profil skierowany jest także do osób, które swoje życie zawodowe wiążą z promocją regionu. Dzięki tej klasie nabędziesz umiejętności związane z funkcjonowaniem człowieka w warunkach gospodarki rynkowej. Wybierz ten profil jeżeli jesteś zafascynowany światem przyrody lub nauki o ziemi. Pasjonatem wiecznie poszukującym i ciekawym świata, któremu nie wystarcza „tu i teraz”, który ciągle wierzy, że podróże kształcą. Nauczymy Ciebie świadomego poruszania się we współczesnym świecie i jego mechanizmach.