• Klauzula informacyjna

    Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem dancyh osobowych - ogólne rozporądzenie o ochronie danych (Dz.U. UE 1119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Zespół Szkół Ponadpodstawowcyh Nr 1 w Jarocinie informuje, że:

    1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Jarocinie, reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły z siedzibą przy ul. Franciszkańskiej 1, 63 - 200 Jarocin;

    2) Prawdziwość przetwarzania danych odobowych nadzoruje Inspektor ochrony danych, z któryvm można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: kancelaria@drmendyk.pl

    3) Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 b ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych;

    4) Dane przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa w zakresie niezbędnym do realizacji określonych celów do jakich zostały zebrane przez okres 10 lat;

    5) Posiada Pani/Pan prawo odstępu do treści swoich danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody następuje na piśmie.

    6) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.