• Liceum Ogólnokształcące

    • 1 LOa - profil uniwersytecki

     języki obce: język angielski (w zakresie rozszerzonym), język niemiecki

     przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, WOS, język angielski 

     szkolne plany nauczania:  profil-uniwersytecki.pdf

      

     1 LOb - profil politechniczny

     przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, biologia
     i chemia lub geografia i fizyka


      

     języki obce: język angielski, język niemiecki (tylko w zakresie podstawowym)
      

     szkolne plany nauczania:  fiz-geogr.pdf biol-chem.pdf

    • 1 TR - technik rachunkowości

    • przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka

     języki obce: język angielski, język niemiecki 

     szkolne plany nauczania:  I-TR.pdf

    • 1 TM - technik mechatronik

    • przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka

     języki obce: język angielski, język niemiecki 

     szkolne plany nauczania:  I-TM.pdf

    • 1 TB - technik budownictwa

    • przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka

     języki obce: język angielski, język niemiecki 

     szkolne plany nauczania:  I-TB.pdf

    • 1 TI - technik informatyk

    • przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka

     języki obce: język angielski, język niemiecki (tylko w zakresie podstawowym)

     szkolne plany nauczania:  I-TI.pdf

      

    • 1 TC - technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    • przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka

     języki obce: język angielski, język niemiecki (tylko w zakresie podstawowym)

     szkolne plany nauczania:  I-TC.pdf

      

    • 1 TŻ - Technik żywienia i usług gastronomicznych z innowacją "dietetyka"

    • przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka

     języki obce: język angielski, język niemiecki (tylko w zakresie podstawowym)

     szkolne plany nauczania:  I-TZ.pdf