• EGZAMIN MATURALNY

        Szczegółowe informacje znajdują się na stronie  Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu https://www.oke.poznan.pl/cms,152,informacje.htm oraz  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej https://cke.gov.pl