•  

    Pedagog szkolny 

    mgr Anna Kałmucka

     

    Zapraszam

    Uczniów i Rodziców do kontaktów

    w godzinach pracy:

     

    poniedziałek    8:00 - 15:00

    wtorek              8:00 - 15:00

    środa                8:00 - 13:30 

    czwartek          8:00 - 13:00

    piątek               8:00 - 13:30

     

    W przypadku konieczności umówienia się indywidualnie poza wyznaczonymi godzinami – proszę o wcześniejsze uzgadnianie terminu spotkania przez dziennik elektroniczny Librus lub telefonicznie w sekretariacie szkoły 62 747-26-19.

     

     

     

    Drogi Uczniu, jeżeli:

    • jesteś w trudnej sytuacji i nie wiesz, jak z niej wyjść,
    • szukasz pomocy w radzeniu sobie ze stresem,
    • chcesz z kimś porozmawiać,
    • masz problemy rodzinne,
    • znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
    • chcesz porady w wyborze zawodu lub dalszego kształcenia,
    • chcesz pomóc drugiej osobie, ale nie wiesz jak,
    • boisz się chodzić do szkoły,
    • ktoś Ci dokucza, grozi lub Cię wyśmiewa,
    • jesteś rozdrażniony, masz trudności z kontrolowaniem swoich emocji,
    • masz kłopoty z nauką,
    • miewasz często huśtawkę nastrojów,
    • źle sypiasz, nie masz apetytu, płaczesz,
    • lub po prostu masz gorszy dzień ……..:(

     

     

    PRZYJDŹ! ….. zawsze warto porozmawiać, może wspólnie uda nam się rozwiązać nurtujący Cię problem, lub …. poprawić zły nastrój.

    PAMIĘTAJ ! Masz prawo mieć gorszy dzień ! Masz prawo mieć problem!

    Inni też mają ! Przez to, że go masz nie jesteś gorszy ! Twoja decyzja o wspólnej rozmowie, to DOBRA DECYZJA!

    Drogi Rodzicu, gdy:

    • niepokoi Cię zachowanie dziecka i chcesz o tym porozmawiać,
    • masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole,
    • twoje dziecko potrzebuje wsparcia ze strony szkoły,
    • potrzebujesz informacji na temat instytucji wspomagających rodzinę.

    Zapraszam !

     

     Instytucje udzielające pomocy i wsparcia:

     

    Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarocinie, 

    Oferta:   warsztaty wspierające rozwój uczniów, doradztwo edukacyjno – zawodowe, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, konsultacje i porady, terapia (indywidualna, rodzinna, grupowa), zajęcia dla rodziców rozwijające kompetencje wychowawcze, mediacje rodzinne, wydawanie orzeczeń i opinii.

     

    Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  w Jarocinie
    Godziny otwarcia: pon-pt. 8.00 do 18.00
    Sekretariat przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00
    Adres: ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin
    Telefon: (62) 747 22 45
                    kom. 781 555 059
    E-mail: ppp_jarocin@o2.pl

     

     

    Ośrodek Terapii Uzależnień  Necesarius w Jarocinie

    Oferta:  kompleksowy program pomocy dla osób uzależnionych od narkotyków, leków, komputera i innych urządzeń multimedialnych, zakupów, hazardu (porady i konsultacje, diagnoza problemu, motywowanie do zmiany i kierowanie do innych form pomocy, w tym oddziałów detoksykacyjnych i ośrodków terapii stacjonarnej, psychoterapia indywidualna dla osób uzależnionych i/lub ich bliskich, interwencje kryzysowe dla osób uzależnionych, grupa wsparcia dla młodzieży), opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (zbliżony do średniego limit świadczeń).

    Ośrodek Terapii Uzależnień  Necesarius w Jarocinie

    ul. Zaciszna 1

    63-200 Jarocin

    tel. 62 747 15 22

    osrodek@necessarius.pl

     

     

     

    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie

    Oferta:

    • wsparcie finansowe dla rodziny (zasiłki stałe, okresowe i celowe);
    • poradnictwo specjalistyczne (bezpłatne porady prawne, poradnictwo psychologiczne);
    • specjalistyczne usługi opiekuńcze (SUO) (szeroki zakres usług m.in. opieka nad dzieckiem, zajęcia terapeutyczne, wsparcie rodziny w codziennych obowiązkach).

    Dział pomocy społecznej – wykaz nr. telefonów

    Centrum Socjalne im. Jana Pawła II

    Jarocin, ul. Wrocławska 39
    tel.: 62 747 01 60
    pn. – pt.: 8.00 – 16.00
    e-mail: mgopsjarocin@post.pl
    www.mgopsjarocin.pl
    Telefon zaufania

    od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 19.00
    tel.: 507 241 552

     

     

    Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający w budynku PCPRU

    akres usług:

    • Pomoc psychologiczna
    • Pomoc socjalna (praca socjalna)
    • Pomoc prawna
    • Pomoc medyczna
    • Psychoterapia
    • Grupy wsparcia
    • opieka nad osobami dorosłymi całkowicie ubezwłasnowolnionymi.

    Problemy w jakich udzielana jest pomoc:

    • Konflikty rodzinne
    • Samobójstwa
    • Przemoc domowa
    • Agresja
    • Przemoc seksualna
    • Wykorzystywanie seksualne dzieci
    • Utraty okołoporodowe
    • Utraty – żałoba, żal
    • Bezrobocie
    • Wypadki, katastrofy
    • bezdomność, samotność, rozwody, izolacja, ofiary handlu ludźmi.
      

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

    • wsparcie finansowe dla rodziny (dodatki, zasiłki);
    • poradnictwo specjalistyczne;
    • realizacja powiatowych programów na rzecz osób niepełnosprawnych;
    • współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych;
    • dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych/terapeutycznych;dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się (np. zakup tabletu z pro-gramem do komunikacji);
    • dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

     

    POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAROCINIE
    ul. Dworcowa 2
    63-200 JAROCIN
    tel. 62 505 46 06

    e-mail: pcpr@pcprjarocin.pl

    Urząd czynny od pon. do pt. w godzinach: od 7:30 do 15:30

    • Dział Wsparcia Rodziny:  tel. kom. 724 555 028
    • Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: tel. kom. 724 555 026

     

     

    DOPALACZE – gdzie szukać pomocy?

    800 060 800

     

    Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego

    116 111

     

    Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

    800 100 100

     

    Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci

    800 12 12 12

     

    Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

    112

     

    Numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej

     

    Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Cieplicka 69/71   Jelenia Góra  tel. 756435700

    Oferta: bezpłatne świadczenia ambulatoryjne w zakresie opieki psychiatrycznej  i psychologicznej dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. oraz ich rodzin w zakresie:

    • zaburzeń odżywiania (np. anoreksja, bulimia)
    • zaburzeń psychotycznych
    • zaburzeń nastroju (np. depresja, choroba afektywna dwubiegunowa)
    • zaburzeń lękowych
    • zaburzeń zachowania i emocji

     

    Poradnik dla Rodziców dorastających dzieci.

     

    „ARS, czyli jak dbać o miłość” na liście Programów Rekomendowanych

    https://zskornik.powiat.poznan.pl/wp-content/uploads/2019/10/ARS_plakat.jpg

    Program „ARS, czyli jak dbać o miłość” należy do szkolnych programów profilaktyki uniwersalnej. Głównym celem programu jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wkraczającą w dorosłe życie

    Program ten utworzono w ramach Szwajcarsko – Polskiego programu współpracy, w nawiązaniu do „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” – KIK68. Dedykowany jest uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Edukuje w zakresie ograniczenia zażywania substancji psychoaktywnych.

    Dojrzały i zdrowy styl życia jest podstawą w dbaniu o miłość. 

    Jest również prawdziwą sztuką (łac. arssztuka), którą warto pielęgnować. Głównym celem programu jest edukowanie młodzieży odnośnie ryzyka utraty własnego zdrowia i życia jak i również odpowiedzialności za życie potomstwa.

    Zasadnicza teza programu głosi, że „dbanie o życie i zdrowie jest dbaniem o miłość w wielu jej wymiarach”, co oznacza troskę o nie w zakresie możliwym dla każdego, rezygnację z autodestrukcyjnych zachowań, na koszt konstruktywnego stylu życia.

    Z racji określonej grupy wiekowej, do której dedykowany jest program, warto podkreślić sprawy niepokojące w zachowaniu młodych. Według systematycznie prowadzonych badań na temat stylu życia młodzieży w Polsce, można zauważyć pewne tendencje zachowań ryzykownych wśród młodych osób, do których należą (w kolejności od najczęstszych): spożywanie alkoholu, palenie papierosów, zażywanie narkotyków (dominuje marihuana) i środków zastępczych (tzw. dopalaczy).

    Z racji tego, program zajmuje się tymi trzema obszarami, zgodnie z rozpoznaną przez epidemiologię hierarchią ważności tych zachowań.