• „Połączenie sił to początek, pozostanie razem
    to postęp, wspólna praca to sukces”.

                                                                                             Henry Ford

     

    Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie, bowiem członkiem Samorządu Uczniowskiego staje się każdy w chwili przyjęcia do szkoły. Samorząd jest nie tylko organizacją zarządzaną przez uczniów, ale jest przede wszystkim organizacją, której nadrzędnym zadaniem jest działanie na rzecz uczniów - reprezentowanie interesów uczniów wobec nauczycieli, rodziców oraz dyrekcji szkoły, a także współdecydowanie o sprawach ich dotyczących.

    Dla właściwego działania na rzecz uczniów Samorząd Uczniowski wybiera w corocznych wyborach swoje prezydium.

    W czerwcu roku szkolnego 2022/2023 w skład prezydium Samorządu Uczniowskiego weszli:

    Stanisław Zwierzchlewski - przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

    Nicol Włodarkiewicz - z-ca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

    Żaneta Hojnacka - skarbnik Samorządu Uczniowskiego

    a także:

    Dominik Siekliński - członek Samorządu Uczniowskiego

    Jakub Kępiński - członek Samorządu Uczniowskiego

    Amelia Pietrzak - członek Samorządu Uczniowskiego

    Magda Mańkowska – członek Samorządu Uczniowskiego

    Marcin Dzierla - członek Samorządu Uczniowskiego

    Milena Górna - członek Samorządu Uczniowskiego

    Nicola Kozera - członek Samorządu Uczniowskiego

    Zuzanna Nowak - członek Samorządu Uczniowskiego

    Zuzanna Szymendera - członek Samorządu Uczniowskiego

     

    Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest p. mgr Sandra Urny.

     

    To społeczność uczniowska decyduje, jakich działań oraz aktywności podejmuje się Samorząd oraz nad jakimi kwestiami Samorząd się pochyla, stąd tak naprawdę pole działania samorządu jest właściwie nieograniczone.

    W poprzednich latach Prezydium Samorządu Uczniowskiego organizowało bądź współorganizowało takie wydarzenia integrujące środowisko szkolne, jak: Otrzęsiny klas I, Dzień Chłopca, Dzień Kobiet, Order Uśmiechu Jedynki, Mikołajki, Bożonarodzeniowe konkursy, np. fotograficzne, a także Walentynki.
    Działanie Samorządu to jednak nie tylko działalność integracyjna czy rozrywkowa, ale także działania prospołeczne, dlatego młodzież skupiona w prezydium Samorządu bierze od kilku lat udział w akcjach promujących transplantologię, krwiodawstwo oraz przeszczepy szpiku a nawet organizuje akcję krwiodawstwa w naszej szkole! Jest także organizatorem akcji Świąteczna Paczka Jedynki, która ma na celu wsparcie materialne potrzebujących uczniów naszej szkoły. Działanie w Samorządzie Uczniowskim daje każdemu uczniowi szansę znalezienia swojego miejsca w szkole, zapraszamy do działania razem z nami!

     

    Skontaktuj się z nami:

    samorzad.uczniowski@zsp1jarocin.edu.pl