• Spotkania z rodzicami

     •  

      Spotkania z rodzicami w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie odbędą się we wtorek 6 września 2022 r. zgodnie z poniższym harmonogramem:

      - godz. 16:30 - spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami uczniów klas pierwszych

      - godz. 16:30 - spotkanie rodziców uczniów klas maturalnych z wychowawcami w salach

      - godz. 17:00 - spotkanie rodziców uczniów klas 1-4 technikum (P) oraz 1-3 liceum (P) z wychowawcami w salach

      - godz. 17:00 - spotkanie wicedyrektora szkoły z rodzicami uczniów klas maturalnych (informacja maturalna)

      - godz. 17:30 - spotkanie zespołu ds. organizacji Połowinek sala 013

      - godz. 17:45 - spotkanie zespołu ds. organizacji Studniówki sala 015

      - g. 18:00 Spotkanie Dyrektora Szkoły z przedstawicielami Oddziałowych Rad Klasowych sala 30 - wybór Prezydium Rady Rodziców.

      Grafik sal dostępny w dzienniku elektronicznym w dziale ogłoszenia.

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23 odbędzie się w czwartek 1 września br. wg poniższego harmonogramu:

      • g. 8:00 msza św. w kościele oo. Franciszkanów,
      • g. 9:00 - inauguracja roku szkolnego dla uczniów klas 2-5 technikum oraz 2-4 liceum ogólnokształcącego odbywa się w salach wg załączonego grafiku - realizują wychowawcy klas,
      • g. 9:00 - inauguracja roku szkolnego w auli ZSP1 - udział biorą uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami oraz pozostali nauczyciele. Będzie miało miejsce m.in. przedstawienie wychowawców przez dyrektora szkoły, a po zakończeniu uroczystości przejście z wychowawcami do sal.​​​​​​​

       grafik_sal_-_rozpoczecie_roku_2022-23.pdf