• Spotkania z rodzicami

     • Najbliższe zebrania z rodzicami odbędą się w poniedziałek  21.11 br. o godzinie 16:00.

      W godzinach 16:45 - 18:00 dyżur  będą pełnić wszyscy nauczyciele uczący  w naszej szkole według następującego podziału na zespoły przedmiotowe:


      • w sali 23 - zespół nauczycieli języków obcych

      • w sali 15 - zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia)

      • w sali 20 - zespół nauczycieli przedmiotów zawodowych ekonomicznych i gastronomicznych

      • w sali 21 - zespół nauczycieli przedmiotów zawodowych informatycznych, poligrafii i grafiki cyfrowej, mechatronicznych, budownictwa

      • w pokoju nauczycielskim - zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych (j. polski, historia, wos, muzyka, plastyka, religia) oraz zespół nauczycieli  wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa 

      grafik_sal_-_spotkania_z_rodzicami_21.11.2022_r.pdf